47. Mechorosty II. stavba rozmnožovacích útvarů játrovek

iconStáhnout

Parametry úlohy

icon

Obtížnost:lehké

icon

Časová náročnost:40 minut

icon

Materiálová náročnost:středně náročné

icon

Druh materiálu:volně rostoucí rostliny

icon

Čím pozorujeme:mikroskop i stereomikroskop

icon

Téma: Rozmnožování rostlin, rostlinné orgány generativní
Výtrusné rostliny

icon

Roční období: září, říjen, duben, květen, červen

Teoretický úvod

Játrovky patří spolu s mechy a hlevíky do mechorostů a jsou to nejjednodušší výtrusné rostliny. Tělo tvoří stélka, buď lupenitá frondózní, nebo listnatá foliózní a při rozmnožování probíhá rodozměna, ve které převažuje pohlavní generace – gametofyt nad nepohlavní generací sporofytem. Sporofyt je nevýrazný, tvoří ho krátký štět s tobolkou – výtrusnicí (sporangium), ve které dozrávají výtrusy spory s vláknitými mrštníky elaterami. Elatery jsou sterilní buňky, jejichž úkolem je vyživovat zrající výtrusy a také se podílet na jejich šíření.

Sporofyt játrovek je zcela závislý na gametofytu a většinou dozrává v pletivu jeho stélky. Stélka gametofytu – gametofor nese pohlavní rozmnožovací útvary – gametangia. Samčí jsou antheridia a samičí archegonia. Jejich tvar i stavba je různá u lupenitých a listnatých stélek.

U porostnice mnohotvaré (Marchantia polymorpha) jsou antheridia uložena na svrchní straně specializovaného útvaru stélky zvaném receptákulum. Samčí receptákulum má tvar laločnatého deštníku. Samičí receptákulum má tvar deštníku hluboce roztřepeného a archegonia jsou uložena na spodní straně. K přenosu vlastních pohlavních buněk stačí nepatrné množství vody na povrchu stélky.

K vegetativnímu rozmnožování slouží rozmnožovací pohárky s drobnými diskovitými tělísky – gemmy.

Materiál

Játrovka porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha).

Pomůcky

Stereomikroskop nebo lupa, mikroskop, podložní a krycí sklíčko, Petriho miska, 2 preparační jehly, žiletka nebo skalpel, pinzeta, kapátko, voda, filtrační papír.

Úkoly

1. Pozorování plodné stélky porostnice mnohotvaré

Odeberte kus stélky játrovky porostnice a dejte na Petriho misku. Přesvědčte se, že na připraveném vzorku vidíte dva typy „deštníčkovitých útvarů“ – receptakula i drobné pohárky na lupenech játrovky – gemmy. Oba dva typy útvarů jsou pozorovatelné pouhým okem. Prohlédněte si samčí i samičí receptakula ze svrchní i spodní strany, zakreslete jejich tvar. Jedno receptakulum samčí a jedno samičí podélně rozřízněte a zakreslete umístění samčích a samičích gametangií.

2. Pozorování výtrusů porostnice mnohotvaré

Pokud při pozorování samičího receptakula zjistíte, že je na jeho spodní straně vyvinutá výtrusnice (viz naše fotografie) – pomocí preparační jehly jí rozrušte a z jejího obsahu vytvořte vodní preparát a pozorujte pod mikroskopem. Nakreslete výtrusy a mrštníky – elatery.

3. Pozorování rozmnožovacích pohárků porostnice mnohotvaré

Najděte na povrchu stélky rozmnožovací pohárky s diskovitými rozmnožovacími tělísky – gemmy, pozorujte je pod lupou a nakreslete.

Výsledky pozorování

Zjistili jsme, že laločnaté "deštníky " jsou samčí receptákula a na svrchní straně jsou uloženy samčí pohlavní orgány antheridia. Na řezu při pozorování stereomikroskopem jsou anteridia patrná. Samičí receptákula jsou deštníčky roztřepané a archegonia jsou uložena na spodní straně deštníčků a chráněna poloprůsvitnými blánami. U otevřených deštníčků jsou blány zpravidla proděravělé a pod nimi se vyvíjí výtrusnice na krátkých štětech. Po narušení výtrusnice preparační jehlou se uvolnily výtrusy s mrštníky – elaterami. V mikroskopickém preparátu jsou výtrusy kulaté a elatery – dlouhá vlákna s ornamentikou připomínající krajku. Tato ornamentika je způsobena nestejnoměrnou tloušťkou buněčných stěn, která umožňuje elaterám prudné hygroskopické pohyby, díky nimž jsou vymršťovány výtrusy ze zralé výtrusnice ven. Na povrchu stélky jsme našli rozmnožovací pohárky s drobnými oválnými tělísky tvaru disku – gemmy. Tato tělíska slouží k nepohlavnímu – vegetativnímu rozmnožování játrovky.

Metodické poznámky a doporučení

  • Úloha je celkem snadná.
  • Někdy bývá problém s nalezením plodných stélek. Ne vždy najdeme samičí receptakula s vyvinutými výtrusnicemi, takže úkol č. 2 není možné provádět vždy.
  • Doporučujeme jakékoliv zahradnictví s kontejnerovanými rostlinami. Na povrchu kontejnerů se většinou porostnice vyskytuje v hojném množství. Patří mezi poměrně obtížně odstranitelné plevely.
  • Mechorostům se věnují také úlohy 46, 48 a 49.

Obrazová dokumentace

47-mechorosty-2-stavba-rozmnozovacich-utvaru-jatrovek 47-mechorosty-2-stavba-rozmnozovacich-utvaru-jatrovek

Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha) – Samčí receptakula s antheridii. Stereomikroskop model SZS 1002-T ZOOM; objektiv-zoom 0,7 – 3/okulár 10 + Nikon Coolpix L20

A; B – samčí receptakula – celkový pohled; C – samčí receptakulum pohled zespodu; D – samčí receptakulum – podélný řez; 1 – stopka receptakula; 2 – deštníkovitý vrchol receptakula; 3 – antheridium

47-mechorosty-2-stavba-rozmnozovacich-utvaru-jatrovek 47-mechorosty-2-stavba-rozmnozovacich-utvaru-jatrovek

Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha) – Samičí receptakula s výtrusnicemi. Stereomikroskop model SZS 1002-T ZOOM; objektiv-zoom 0,7 – 3/okulár 10 + Nikon Coolpix L20 Vpravo dole: Výtrusy s elaterami. Vitální preparát ve vodě. Mikroskop LP 3012-T; objektiv 40/okulár 10 + kamera CMOS 2

A; B – samičí receptakula – celkový pohled; C – samičí receptakulum se zrajícími výtrusnicemi – pohled zespodu; D – samičí receptakulum – podélný řez; E – výtrusy a elatery; 1 – stopka receptakula; 2 – deštníkovitý vrchol receptakula; 3 – otevřený deštníkovitý vrchol receptakula se zrajícími výtrusnicemi; 4 – blána kryjící archegonia a zrající výtrusnice; 5 – výtrusnice; 6 – mrštníky (elatery); 7 – výtrusy

47-mechorosty-2-stavba-rozmnozovacich-utvaru-jatrovek 47-mechorosty-2-stavba-rozmnozovacich-utvaru-jatrovek

Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha) – Rozmnožovací pohárky a rozmnožovací tělíska – gemmy. Stereomikroskop model SZS 1002-T ZOOM; objektiv-zoom 1,5 – 4/okulár 10 + Nikon Coolpix L20

1 – lupenitá – frondózní stélka; 2 – rozmnožovací pohárek; 3 – gemmy