Autorský tým

Mgr. Pavla Trčková

Koordinátorka projektu, autorka popisů kreseb a většiny mikroskopických fotografií; autorka a spoluautorka některých textů; editorka.

Učitelka biologie a tělesné výchovy. Učí od roku 1996 – 1 rok na základní škole, 3 roky na střední odborné škole a od roku 2000 dodnes na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK Praha obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – biologie, odborné magisterské studium – obor Systematika a ekologie vyšších rostlin a také Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha – obor tělesná výchova a sport a obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – tělesná výchova. Absolvovala mimořádné dvouleté studium oboru Léčivé rostliny na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Má řadu zkušeností s pořádáním pobytových akcí (kurzů, outdoorových a vzdělávacích pobytů, přírodovědně zaměřených vzdělávacích akcí pro děti, mládež i dospělé). Je spoluautorkou e-learningových kurzů biologie provozovaných společností Scio.

Marie Trčková

Autorka některých mikrofotografií a textů, autorka fotografií a textů pomocné databáze organismů.

Učitelka biologie a tělesné výchovy. Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu a Přírodovědeckou fakultu UK Praha – obor tělesná výchova a biologie, učitelství pro střední školy a Universitu J. E. Purkyně Brno – obor geologie pro učitelství středních škol.

Od roku 1966 do 2006 – tj. celých 40 let učila na Gymnáziu v Táboře (nyní Gymnázium Pierra de Coubertina). V současné době je v důchodu. V letech 2008 – 2009 učila 2 roky biologii již jako důchodkyně na Lyceu při Obchodní Akademii V Táboře. Má řadu zkušeností s pořádáním akcí s biologickým i sportovním zaměřením.

Mgr. Eva Novotná

Autorka některých textů, fotografií a kreseb.

Učitelka biologie a matematiky. V roce 1992 promovala na Přírodovědecké fakultě UK v Praze – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – matematika a biologie.

Od roku 1993 do roku 2000 učila na základní škole v Táboře, od roku 2000 je učitelkou na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Je spoluautorkou e-learningových kurzů biologie provozovaných společností Scio.

Hana Dlouhá

Autorka většiny kreseb.

V současné době dokončuje bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze – obor Ekologická a evoluční biologie.

Podílela se na organizaci a uskutečnění řady mezinárodních projektů pro mládež v rámci EU (program „Mládež v akci“). Spolupracovala na pořádání pobytových akcí zejména pro děti a mládež. V současnosti pracuje jako lektorka orientálních tanců.

Mgr. Eliška Turecká

Autorka některých textů, fotografií a kreseb.

Učitelka biologie a chemie. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – biologie a chemie.

Od roku 2004 do roku 2008 učila na základní škole, od roku 2006 do roku 2008 na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. V současné době na rodičovské dovolené. V roce 2007 spolupracovala s Botanickou zahradou v Táboře na projektu Výuka přírodopisu a enviromentální výchova v prostředí botanických zahrad České republiky.

Od roku 1989 je členkou organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, a má tedy řadu zkušenosti s pořádáním dětských letních táborů a víkendových akcí pro děti a mládež.

Mgr. Lukáš Folk

Autor některých textů, autor textů pomocné databáze chemikálií.

Učitel biologie a chemie. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích oborů – biologie a chemie. Od roku 2003 učí na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Je spoluautorem e-learningových kurzů biologie provazovaných společností Scio.

Bc. Jan Jakeš

Webmaster.

Student Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Od střední školy se věnuje vývoji internetových aplikací.

Další členové realizačního týmu:

Mgr. Hana Chotovinská

Oponentura.

Od roku 1983 učí na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře biologii a tělesnou výchovu; od roku 2003 působí na této škole jako zástupkyně ředitele.

Mgr. Martina Vašutová, Ph.D.

Oponentura.

V letech 2001 – 2008 působila na Katedře biologie PdF UP v Olomouci, kde přednášela Systém nižších rostlin, vedla praktika a terénní exkurze.

Mgr. Eva Kotrčková

Jazyková korektura.

Učitelka českého a španělského jazyka, překladatelka. Nyní pracuje jako hlavní předmětový metodik pro cizí jazyky v Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – Cermat v Praze.

Doc. RNDr. Zdeňka Slavíková CSc.

Odborný garant.

V letech 1960 – 2000 působila na katedře botaniky PřF UK v Praze, přednášela Obecnou botaniku, vedla botanické praktikum a terénní exkurze.

Mgr. Miroslav Pikhart; Lenka Šterberová

Administrativní podpora.