Knižní zdroje

 • Boháč, I.: Cvičení z biologie I., SPN Praha 1983
 • Bollinger; Erben; Grau; Heubl: Průvodce přírodou – Keře, Ikar Praha 1998
 • Bőhm, Č.: Skalničky a skalky, Práce Praha 1977
 • Bőhm, Č.: Stálezelené, opadavé a popínavé dřeviny našich zahrad, SZN Praha 1976
 • Dostál, J.: Nová květena ČSSR 1 a 2, Academia Praha 1989
 • Fleischer, Z.; Schütz, B.: Pěstování kaktusů, SZN Praha 1969
 • Fott, V.: Sinice a řasy, Academia Praha 1967
 • Hagara, L.; Antonín, V.; Baier, J.: Velký atlas hub, Ottovo nakladatelství Praha 2006
 • Hendrych, R.: Systém a evoluce vyšších rostlin, SPN Praha 1986
 • Hieke, K.: Pokojové rostliny, SZN Praha 1979
 • Hieke, K.: Pokojové rostliny ozdobné květem, SZN Praha 1970
 • Hieke, K.: Pokojové rostliny ozdobné listem, SZN Praha1970
 • Holzbecher, J; Koblížek, J.; Otruba, I.: Skalničky, Academia Praha 1982
 • Jurčák, J.: Komentovaný atlas anatomie vyšších rostlin, nakladatelství Radek Veselý Třebíč 2007
 • Jurčák, J.: Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie, VUP Olomouc 2001
 • Keizer, G. J.: Encyklopedie hub, Rebo Productions Čestice 1999
 • Klaban, V.: Svět mikrobů – Malý mikrobiologický slovník, Gaudeamus Hradec Králové 1999
 • Kremer, B.; Muhle, H.: Průvodce přírodou – Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, Ikar Praha 1998
 • Kremer P. B.: Průvodce přírodou – Stromy, Knižní klub – Ikar Praha 1995
 • Kubát, K. a kol.: Botanika, Scientia Praha 2003
 • Martinovský, J.; Pozděra, M.: Klíč k určování stromů a keřů, SPN Praha 1983
 • Mašín, E.: Skalky a skalničky, Orbis Praha 1969
 • Němec, B.: Život rostlin I. a II. díl, Sfinx Praha 1942
 • Noordhuis; Klaas T.: Zahrada po celý rok, Rebo Productions Praha 1994
 • Pagan, J.; Randuška, D.: Atlas drevín, Obzor Bratislava 1988
 • Papoušek, T. a kol.: Velký fotoatlas hub, vydal vlastním nákladem T. Papoušek – České Budějovice 2004
 • Pazourek, J.: Atlas anatomické stavby rostlin, SPN Praha 1992
 • Kalina, T.: Systém a vývoj sinic a řas, Karolinum 1997
 • Pilát, A.; Deyl, M.: Alpínky, Nakladatelství ČSAV 1964
 • Slavíková, Z.: Morfologie rostlin, SPN Praha 1986
 • Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia Praha 2003
 • Sládeček, V.; Sládečková, A.: Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha 1996
 • Slavík, B.; Hejný, S.(editoři): Květena České republiky 1 – 7., Academia Praha 1990, 1992, 1997, 2000, 2004, 2005, 2007
 • Studnička, M.: Masožravé rostliny, Academia Praha 2006
 • Střihavková, H.: Praktikum z botaniky, SPN Praha1978
 • Svrček, M. a kol.: Klíč k určování bezcévných rostlin, SPN Praha 1976
 • Šindelářová, R.: Atlas nejdůležitějších trav, SZN Praha 1970
 • Tavlinovová, G.; Dienstbier, J.: Zelený domov, Lidové nakladatelství 1988
 • Tereba, L.: Botanické praktikum, knihtiskárna J. Gusek Kroměříž 1934
 • Urban, Z; Kalina, T.: Systém a evoluce vyšších rostlin, SPN Praha 1980
 • Votrubová, A.: Anatomie rostlin, Karolinum1997
 • Walter, V.: Pěstování okrasných stromů a keřů, SZN Praha 1984