Aceton-ethanolová směs

Složky

čistý aceton, čistý ethanol

Příprava

Smícháme 4 díly ethanolu s 1 dílem acetonu.

Skladování

Uchováváme v dobře uzavíratelné láhvi, jinak se směs z láhve odpařuje.

Poznámky

Chemikálie získáme např. "zde"http://www.lach-ner.com/chemikalie/c-58966/ Při práci s acetonen se vyhybámé zbytečnému vdechování, může způsobit závratě a ospalost.